Som

Una entitat d’àmbit nacional que treballa per a la millora, el foment i la potenciació d’hàbits saludables en tots els sectors de la societat.

Entenem que la salut no consisteix únicament en l’absència de malaltia sinó en un procés d’aproximació global cap al millor estat de benestar possible de la persona.

Ens dirigim a cuidadors, professionals sanitaris, professionals de l’educació, centres escolars i ciutadania en general.

A través de contactes constants amb les administracions públiques i privades treballem per coordinar campanyes i actuacions en l’àmbit de la salut, el benestar i la qualitat de vida.

Acció Salut considera la formació un dels seus objectius principals i, per aquest motiu, s’esforça a desenvolupar cursos per auxiliars d’infermeria i programes de formació contínua tant a distància com de forma presencial.

Treballem per

Potenciar i fomentar la salut des d’un concepte holístic, integral i biopsicosocial de la persona.

Augmentar en els diferents col·lectius i àmbits de població el nivell de coneixements i hàbits saludables bàsics sobre alimentació i prevenció de problemes de salut freqüents, amb la finalitat de disminuir la incidència i repercussió dels mateixos.

Dotar d’un nivell òptim de coneixements als cuidadors i professionals de salut potenciant les seves habilitats professionals amb la finalitat de millorar les cures, maximitzar la praxi i augmentar l’eficiència.

Establir recursos psicològics i socials que augmentin els vincles de comunicació i suport entre professionals, els cuidadors i les persones en situació de dependència .

Reconèixer els recursos sanitaris disponibles al moment actual segons els diferents contextos i característiques poblacionals per millorar la seva accessibilitat i maximitzar el seu aprofitament.

Promoure activitats que millorin l’autoestima i la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

Promoure activitats orientades al suport familiar i social de cuidadors de malalts amb patologies cròniques.

 

Pascual Romero Dueñas

Col·legiat d’infermeria 08-056340

Director i coordinador docent d’Acció Salut