Què es la hipertensió arterial?

La hipertensió arterial és una malaltia crònica degenerativa que es caracteritza per l’elevació de la tensió arterial. Es considera hipertensió als registres majors de 140/90 mmHg. Els òrgans que afecta principalment són ronyó, cor, cervell i ulls. En la majoria dels casos és asimptomàtic, per la mateixa raó se li coneix com “l’assasí silenciós ”.És necessari dur un control periòdic de la tensió arterial a edats primerenques a pesar que no es manifestin símptomes. La prevenció i el diagnòstic oportú són les millors armes en contra aquest problema de salut.

Tensió arterial (TA): La tensió arterial és el resultat de la força de pressió que exerceix en cada contracció el cor (bomba) sobre les artèries (canonada) per a mantenir la circulació sanguínia i una adequada oxigenació dels teixits.

La tensió arterial es divideix en dues: sistòlica (major) i diastòlica (menor).

La tensió arterial sistòlica (major) es produïx amb la contracció cardiaca arribant a un nivell de 120 mmHg. La tensió arterial diastòlica és el resultat de la relaxació cardiaca descendint a un nivell de 80 mmHg.

Els nivells òptims de TA són de 120/80 mmHg.

Incidència

És una malaltia molt freqüent a nivell mundial. El 25 % de la població adulta pateix de hipertensió i afecta tant homes com a dones.

La causa és desconeguda en el 90% dels casos. Se li coneix com hipertensió primària o essencial. El 10 % restant se li coneix com hipertensió secundària, on la causa és d’origen renal o hormonal.

Factors de risc

 1. HERÈNCIA: Familiars propers com pares, germans, avis i oncles.
 2. OBESITAT: La sobrecàrrega i dolents hàbits alimentosos com greixos saturats i carbohidrats complexos.
 3. SODI: L’alta ingesta de sal provoca retenció de líquids en l’organisme.
 4. SEDENTARISME: La falta d’exercici deteriora la circulació sanguínia i predisposa a l’obesitat.
 5. ESTRÈS: tensions emocionals, preocupacions, estrès.
 6. TABAQUISME I ALCOHOLISME

Cuadre Clínic

En la majoria dels casos és asintomàtica. Regularment quan es presenten símptomes és a causa del dany a òrgans com cervell, cor, ronyons i ulls. Els signes i símptomes que presenta són cefalea (mal de cap), mareig, nàusees, vòmits, epistaxis (hemorràgia nasal), hemorràgies conjuntives, fatiga, dificultat respiratòria i visió borrosa.

Diagnòstic

Es realitza per mitjà d’una història clínica, on es contempla l’interrogatori i exploració física. La presa de la tensió arterial es realitza amb un aparell conegut com esfigmomanòmetre. Es col·loca en braç esquerre per dalt del plec del colze. Es localitza l’artèria cubital on es registren les pulsacions des de sístole (major) fins a diàstole (menor). Un sol registre de pressió arterial no és suficient per a establir un diagnostico de hipertensió. Es necessiten diversos registres en diversos dies i corroborar el quadre clínic.

Complicacions

 1. Es manifesten al no tractar la hipertensió a temps i són conseqüència dels danys a òrgans blanc ja esmentats.
 2. Ronyó: Afecta als gots sanguinis renals (angioesclerosis) condicionant Insuficiència renal.
 3. Cor: produïx dilatació cardíaca i calcificació de gots importants com la aorta, la qual predisposen a Cardiopatía Hipertensiva.
 4. Cervell: predisposa a Esdeveniments Vasculars Cerebrals (embòlies) i Encefalopatia Hipertensiva.
 5. Ulls: danya la vascularitat del la retina endurint-la i condiciona a la Retinopatía Hipertensiva.

Prevenció

La hipertensió no es guareix solament es controla i es prevenen les complicacions ja esmentades.

A continuació s’exposen les recomanacions que disminueixen els factors de risc i augmente les possibilitats de prevenció d’aquest problema de salut:

Herència: és l’únic factor que no podem modificar ja que és genètic, per tant ha de motivar-nos a prendre major consciència de prevenció i diagnòstic oportú acudint al metge de familia regularment per enrregistrar i controlar els valors de la tensió arterial.

 • Control de pes: mantenir un pes ideal saludable dintre dels paràmetres de IMC (Índex de Massa Corporal) entre 20 i 25.
 • Nutrició: dietes baixes en sodi (sal), carbohidrats complexos (farines) i greixos saturats (origen animal).
 • Exercici: practicar exercici cardiovascular caminar, córrer, bicicleta, natació.
 • Evitar alcoholisme i tabaquisme.

[:]