Recursos formatius

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de les tasques corresponents a cada àrea específica del serveis de salut del Sistema Sanitari.

La formació professional específica s’ordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.

La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals que s’estructuren en crèdits de caràcter teòric i pràctic de durada variable i propis de cada cicle formatiu. A més, inclouen, ordinàriament, un crèdit de síntesi que ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.

El crèdit de formació pràctica en centres de treball és obligatòri i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament d’Educació hi ha establert.

En el següent enllaç podem trobar tots els cicles formatius oficials i reglats que el sitema educatiu ofereix en el nostre païs relacionats amb els serveis i l’assistència sanitària. Així com respondre a questions com:

 • A quins cicles puc accedir relacionats amb l’àmbit sanitari?
 • Quins són els requisits per accedir i estudiar un cicle formatiu relacionat amb la salut?
 • On puc estudiar un cicle formatiu relacionat amb la salut?
 • Quines convalidacions són possibles entre cicles formatius?

El programa Qualifica’t ha estat suprimit. Actualment, les persones interessades en aquest procés poden sol·licitar el servei d’assessorament en la formació professional que s’informa a continuació en el següent enllaç.

Un cop finalitzat l’assessorament, les persones interessades poden sol·licitar el reconeixement acadèmic dels aprenentatges que hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Trobareu en el següent enllaç corresponent a la Web del col.legi oficial d’Infermeria de Barcelona un recull de revistes i publicacions periòdiques endreçades per ordre alfabètic que podeu consultar a través d’internet. Es tracta de facilitar l’accés lliure als coneixements i els avenços de les ciències infermeres i sanitàries per tal de actualitzar les cures i la qualitat assistencial dels professionals del sector.

REVISTES I PUBLICACIONES SANITÀRIES

Casos pràctics

 • Alzheimer i demència senil. Cas del Manel i l’Anna. Pèrdua d’objectes.
 • Cas hospitalàri. Urgència mèdica. Tumor pancreàtic.

Tallers i tècniques d’infermeria

 • Alimentación y Alzheimer. Fundació Institut Català de l’Envelliment.
 • Volver a empezar. Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva en enfermos de Alzheimer. Fundació ACE. Institut Català de Neurociències Aplicades.
 • Ejercicios de estimulación cognitiva en demecias leves. Fundació ACE.
 • Ejercicios de estimulación cognitiva en demencias moderadas. Fundació ACE.
 • Com s’ha de cuidar el cuidador. Fundació Matia.
 • Regles elementals de mecànica corporal. Evitar lesions del cuidador en la mobilització del pacient.

Problemes de salut