El procés de gestació i els primers anys de vida del nounat són etapes fonamentals en la vida del ser humà, ja que de la seva bona evolució depèn la posterior adaptació i desenvolupament de la persona.

La tasca dels professionals sanitaris que treballen en l’àmbit de les cures maternoinfantils és primordial, contribuint a l’augment de la salut de les embarassades, la seva qualitat de vida i la disminució de la morbiditat infantil.

Els avenços tant en el coneixement del procés d’embaràs com en la fisiologia infantil han millorat el seguiment i el diagnòstic de problemes de salut relacionats amb aquestes etapes o processos en la vida de les persones. No obstant això, és inevitable que en moltes situacions es produeixin episodis i complicacions als quals cal donar una resposta sanitària correcta.

Aquest curs es presenta com una possibilitat formativa perquè els professionals auxiliars en cures d’infermeria puguin ampliar el seu currículum i aconsegueixin fer servir els coneixements, procediments i tècniques i obtinguin així seguretat i confiança per a realitzar el seu treball, capacitant-los per a desxifrar i actuar en totes aquelles situacions relacionades amb el procés d’embaràs i els primers anys de vida del nounat oferint cures responsables i de qualitat.

ACREDITACIÓ CONSELL CATALÀ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES

COMISSIÓ DE FORMACIÓ CONTINUADA DE LES PROFESSIONS SANITÀRIES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT

Acreditació amb número 09/027248-TGM

atorgada pel CCFCPS a Pascual Romero Dueñas

Col·legiat d’infermeria 08-056340

Objectiu del curs

Amb aquest curs pretenem que els alumnes matriculats en el mateix assoleixin els següents objectius:

– Identificar les principals estructures anatòmiques dels sistema reproductor humà i els seus canvis fisiològics.

– Conèixer els recursos d´assistència sanitària a la dona i al nounat

– Descriure el procés d´embaràs i les cures d´infermeria en aquest procés

– Aplicar les cures d´infermeria en el part, naixement i desenvolupament del nounat i la infància

Programa

Tema 1. Anatomia i fisiologia de la reproducció
Tema 2. Assistència sanitària a la dona
Tema 3. Concepció i desenvolupament fetal
Tema 4: El procés d’embaràs i l’assistència de l’equip d’infermeria
Tema 5: Riscos de l’embaràs
Tema 6: Part i naixement
Tema 7: Atenció al nadó
Tema 8: Atenció d’infermeria en la infància

Descarregar programa complet del curs. PDF

Certificació i acreditació

Curs acreditat oficialment pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries / Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 7,6 crèdits.

Puntuable i baremable en concursos d’oposicions a la Sanitat Pública i borses de treball privades i del Sistema Nacional de Salut.

L’acreditació té valor en tot el territori nacional, sigui quina sigui la Comunitat Autònoma (Administració Pública) que expedeixi l’acreditació, segons la Llei 44/2003 i el Reial Decret 1142/2007.

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 44/2003 només poden ser preses en consideració, en la carrera dels Professionals Sanitaris, les activitats de formació continuada que tinguin l’acreditació de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Material de l’alumne

Un cop formalitzada la matrícula l’alumne rebrà per correu electrònic, en un termini de 24h, una clau personal per accedir a l’aula virtual on disposarà dels recursos educatius on line i el material necessari elaborat especialment per el correcte seguiment i aprofitament del curs.

El material s’agrupa en:

– Materials didàctics. Els continguts formatius del curs es presenten de forma ordenada i progressiva per facilitant així l’aprenentatge,  amb navegació virtual s’ofereixen els temes que composen el programa del curs acompanyats de comentaris aclaridors, imatges, esquemes i d’altres recursos pedagògics que fan del curs un aprenentatge amè i motivador.

– Presentacions, recursos audiovisuals i d’altres propostes interactives que l’alumne podrà descarregar i visualitzar on-line a l’aula virtual del curs, de manera que pugui fàcilment ampliar i aprofundir en els continguts i aconseguir els objectius de la formació.

– Activitats d’avaluació. Per assolir els objectius i obtenir el certificat acreditatiu del curs caldrà realitzar i superar les activitats descrites a la pestanya avaluació.

També es proposen d’altres activitats de reforç i avaluació com qüestionaris de doble opció (V/F) i de resposta curta interactiva a l’aula virtual.

Metodologia i avaluació

Per a superar el curs serà necessari superar correctament amb una nota mitja igual o superior al 70% de les  totes les activitats d’avaluació proposades a l’aula virtual del curs segons el programa formatiu.

Activitat d’avaluació 1. Qüestions d’opció múltiple assignades a cada tema del programa.

Activitat d’avaluació 2. Qüestions de resposta curta interactiva a la plataforma d’aprenentatge

Activitat d’avaluació 3. Resolució d’un cas pràctic a escollir de tres propostes a l’aula de formació

Activitat d’avaluació 4. Qüestionari final de respostes de doble opció. Verdader / fals

L’alumne a més podrà realitzar un treball d’investigació de manera optativa per tal d’aprofundir i afermar els coneixements pràctics i conceptuals adquirits.

Tutories i seguiment del curs

L’alumne disposarà en tot moment de la possibilitat de realitzar tutories personalitzades mitjançant un número de telèfon exclusiu per a aclarir dubtes i realitzar consultes en un horari específic per a tal efecte.

A més a més disposarà d’una adreça de correu electrònic per a plantejar dubtes, aclariments, propostes etc.

Aplicació pràctica i professional del curs

Des de Acció Salut ens esforcem per aconseguir que la formació dels cuidadors presents i futurs sigui el més àmplia i correcta possible. És objectiu del curs millorar la qualitat assistencial fent-la més humana, holistica i professional però també assolir que els cuidadors puguin promocionar-se i competir laboralment en un ampli camp de possibilitats i recursos sanitaris:

– Atenció hospitalària.
– Plantes d’hospitalització pediàtrica
– Consultes pediàtriques
– Atenció primària.
– Cures i atenció a domicili.
– Centres de rehabilitació
– Consultes ginecològiques
– Unitats de neonatologia hospitalària
– Unitats hospitalàries d’atenció al part
– Urgències pediàtriques
– Etc.

Perfil professional de l’alumne/a

– Professionals sanitaris de qualsevol àmbit assistencial relacionat amb l´atenció pediàtrica i la salut reproductiva de la dona; consultes ginecològiques, unitats hospitalàries de pediatria, neonatologia, sala de parts etc.

– Estudiants de cicle de grau mig en Cures Auxiliars d’Infermeria que, un cop graduats i finalitzats els seus estudis, vulguin completar els seus coneixements i currículum amb una formació complementària i especialitzada.

– Professionals sanitaris que busquen ampliar els seus recursos professionals i laborals amb una formació especialitzada.

Tot i que els crèdits atorgats pel CCFCPS únicament són computables en borses de treball i oposicions per a professionals sanitaris titulats, la matrícula del curs i la recepció dels respectiu certificat d’aprofitament és oberta a qualsevol persona interessada en aprofundir o iniciar-se en l’àmbit sanitari i les cures d’infermeria maternoinfantils encara que exclusivament els TGM de cures auxiliars d’infermeria (ja titulats) poden obtenir els crèdits del CCFCPS.

Durada: 65 h. teòriques
Crèdits: 9,1
Modalitat: A distància
Idioma: Castellà

Preu: 75 €

Aprofita els nostres descomptes

65€/curs si et matricules en 2 cursos d’infermeria
60€/curs si et matrícules en 3 cursos d’infermeria