Les nostres activitats s’engloben en quatre grans blocs en funció de l’àmbit i les necessitats que ens plantegem satisfer:

Àrea professionals sanitarisAcció Salut dirigeix principalment les seves accions formatives a millorar les habilitats, els coneixements i les actituds del col·lectiu de cuidadors i auxiliars d’infermeria. Considerem que són, en gran mesura, els professionals més propers i els primers en atendre les necessitats de les persones amb problemes de salut, per aquest motiu la capacitació i formació professional d’aquest col.letiu és de vital importància per garartir la qualitat de les cures.

Àrea FamíliaA les famílies trobem en la  majoria de casos als cuidadors principals, per aquest motiu ens esforcem en desenvolupar  activitats i programes dirigits als cuidadors no professionals de persones amb patologies cròniques i d’altres situacions de dependència. Volem reforçar aspectes com el coneixement i maneig del nen amb malalties cròniques com l’asma o la diabetis,  la prevenció d’accidents infantils, l’alimentació saludable i d’altres enfocades a gent gran, com el  suport en demències, problemes vasculars, malalties de tipus respiratori, EPOC etc.

Àrea Educació Infantil i JuvenilTreballant principalment en l’àmbit escolar i amb coordinació amb els equips docents i les associacions de pares i mares d’alumnes, plantegem els nostres programes i activitats amb l’objectiu d’ informar, conscienciar i motivar per al canvi d’hàbits de vida més saludables amb activitats relacionades amb l’alimentació, l’exercici físic, la gestió de les emocions o la utilització del temps lliure.

També incidim, des de la nostra activitat associativa, en aspectes com la prevenció de drogodependències, l’educació sexual i  la prevenció del SIDA i d’altres malalties de transmissió sexual.

Àrea institucionalAcció Salut ofereix  col·laboració i suport  a totes aquelles  institucions publiques o privades que comparteixen l’objectiu de millorar la qualitat de vida i la salut dels diferents grups de població amb els quals conviuen.

Conjuntament amb els ajuntaments, centres i agrupacions culturals, asociacions de veïns, o empreses privades de diferents sectors productius col·laborem amb activitats i programes de prevenció de riscos laborals, donacions sanguínies, educació vial, formació en actuacions en situacions d’emergència i primers auxilis i d’altres campanyes i propostes relacionades amb l’educació sanitària.